CURSO '19/20


A COVID '19 mandounos a traballar a casa e grazas ao GOOGLE CLASSROOM fíxémolo o máis REAL posible mediante as TIC. 
VÍDEO RECORDO CURSO COVID '19_TIC E MOITO MÁIS